Aansprakelijkheidsrecht

Met betrekking tot aansprakelijkheidsrecht houden wij ons bezig met het aansprakelijkheidsrecht in de ruimste zin van het woord.

Wij kunnen u van dienst zijn in de volgende gevallen:

  • Aansprakelijkheid van de bestuurder van een besloten vennootschap voor hetgeen hij in zijn hoedanigheid als bestuurder van de besloten vennootschap namens de vennootschap besluit en waarbij degene die met de vennootschap handelde is benadeeld.
  • Aansprakelijkheid van de beherend vennoot van de vennootschap onder firma (V.O.F.)¬†voor handelingen van de vennootschap onder firma.
  • Aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daad.
  • Aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet nakomen van een overeenkomst.

Vragen en/of opmerkingen, neem vrijblijvend contact met ons op, ook voor het maken van een gratis (1/2 uur) en vrijblijvend informatief gesprek.

Van Boxtel Advocaten is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht