Verbintenissenrecht

Van Boxtel Incasso (VBI) is de incasso afdeling van Van Boxtel Advocaat en heeft een uitgebreide ervaring met het incasseren van vorderingen voor het bedrijfsleven. Wij helpen u bij het innen van onbetaalde vorderingen en eventuele juridische problemen daaromheen. Onze gespecialiseerde medewerkers verzorgen voor u het gehele incassotraject waarbij de in rekening gebrachte buitengerechtelijke incassokosten waar mogelijk op uw debiteuren zullen worden verhaald.

Het verbintenissenrecht betreft onder andere de verbintenissen ontstaan uit overeenkomst. Wij adviseren u bij:

 • onduidelijkheid in overeenkomsten;
 • ontwerpen van algemene voorwaarden;
 • schuld- en contractoverneming;
 • zaakwaarneming;
 • onverschuldigde betaling;
 • ongerechtvaardigde verrijking;
 • en incasseren van geldvorderingen.

Wij gaan tijdens een incassotraject als volgt te werk:

 • Wij berekenen de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke incassokosten.
 • Wij sommeren uw debiteur tot betaling (schriftelijk en telefonisch).
 • Wij winnen informatie in over de financiële positie van uw debiteur.
 • Wij treffen een betalingsregeling.
 • Wij nemen passende rechtsmaatregelen, zoals het starten van een incassoprocedure of indien nodig een faillissementsaanvraag van de niet-betalende debiteur.
 • Wij houden u uiteraard nauwgezet op de hoogte van de voortgang van het traject.
Van Boxtel Advocaten is gespecialiseerd in incasso

De kosten

De incassokosten die bij consumenten in rekening worden gebracht zijn bij Besluit Incassokosten (BIK) bepaald, zoals hiernaast aangegeven. VBI nodigt u evenwel graag uit voor een gesprek om in uw geval wellicht tot andere afspraken te komen. Indien u als bedrijf een juridische dienstverleningsovereenkomst heeft met Van Boxtel Advocaten worden uw mogelijkheden voor het voordelig incasseren van uw vorderingen sterk vergroot.

Hiernaast vindt u de bij het BIK bepaalde tarieven, waarbij vaststaat dat bij geldvorderingen van bedrijven op bedrijven (B to B) het bedrijven vrijstaat om andere tarieven overeen te komen. De rechter kan de overeengekomen buitengerechtelijke incassokosten ex art 242 RV wel matigen.

Vragen en/of opmerkingen, neem vrijblijvend contact met ons op, ook voor het maken van een gratis (1/2 uur) en vrijblijvend informatief gesprek.

 1. De vergoeding voor kosten, als bedoeld in artikel 96 lid 2, onder c van Boek 6 van het Burgelijk Wetboek, bedraagt voor vorderingen met een hoofdsom van ten hoogste € 25.000,-:
 • 15 % van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,- van de vordering;
 • 10 % van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,- van de vordering;
 • 5 % van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende  € 5.000,- van de vordering;
 • 1 % van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende  € 15.000,- van de vordering.
 1. De in het eerste lid bedoelde vergoeding bedraagt ten minste € 40,-