Ondernemingsrecht

Bij Van Boxtel Advocaat houden wij ons bezig met het ondernemingsrecht in de ruime zin: van rechtspersonenrecht, handelsrecht en contractenrecht tot algemeen verbintenissenrecht. Wij bieden ondernemers de voordelige mogelijkheid om op basis van een zogenaamde juridische dienstverleningsovereenkomst juridische adviezen te verkrijgen en problemen op te lossen.

Wij zijn u van dienst onder andere met betrekking tot de volgende kwesties:

 • het maken van een keus voor de meest geschikte rechtsvorm waarbinnen u gaat werken;
 • misbruik van rechtspersonen, met name kwesties terzake bestuurdersaansprakelijkheid;
 • oprichting van rechtspersonen (zowel Nederlandse als buitenlandse);
 • ontbinding van rechtspersonen;
 • ontslag van bestuurder van een besloten vennootschap;
 • aansprakelijkheid van de ondernemer of de wederpartij (bestuurdersaansprakelijkheid);
 • maatwerk met betrekking tot het opstellen van voorwaarden;
 • arbeidsrechtelijke  problemen  zoals  ontslag van uw werknemer;
 • aansprakelijkheid in privékwesties.

Mr. H.M.J. van Boxtel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd.

 • Personen- en familierecht
 • Arbeidsrecht

 • Ondernemingsrecht

 • Huurrecht

Deze registratie  verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Vragen en/of opmerkingen? Neem vrijblijvend contact met ons op, ook voor het maken van een gratis (1/2 uur) en vrijblijvend informatief gesprek.

Van Boxtel Advocaten is gespecialiseerd in ondernemingsrecht