De Hoge Raad beslist: “Kindgebonden budget vermindert niet behoefte aan kinderalimentatie

By 14 oktober 2015december 16th, 2016Nieuws

Het was een roerige tijd binnen de familierechtpraktijk. De aanleiding hiervoor was een aanbeveling ter zake het kindgebonden budget, welke was gedaan door de Expertgroep Alimentatienormen. De aanbeveling hield in dat het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande ouderkop geheel in mindering moest worden gebracht op de behoefte van het kind. De ouders droegen naar rato van hun draagkracht bij in de behoefte. Dit leidde er toe dat er vaak een lagere behoefte resteerde. In sommige gevallen dekte het kindgebonden budget de gehele behoefte! Dit had weer tot gevolg dat er geen of een stuk minder kinderalimentatie werd betaald.

Het zal duidelijk zijn dat er flink is gediscussieerd over de vraag of deze aanbeveling redelijk was en in de praktijk leidde tot rechtsonzekerheid.

Op 09 oktober 2015 is daar een einde aangekomen. De Hoge Raad heeft op voormelde datum antwoord gegeven op de prejudiciele vragen van het Gerechtshof Den Haag. De kern van de vragen van het Hof betrof de wijze waarop het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop in aanmerking diende te worden genomen bij de berekening van de kinderalimentatie.

De Hoge Raad heeft beslist dat het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop niet in aanmerking dient te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van die ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

De Hoge Raad overweegt dat met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop is bedoeld om de verzorgende (alleenstaande) ouder inkomensondersteuning te bieden om in de behoefte van zijn kind te voorzien. Om die reden heeft de Hoge Raad ook beslist dat de behoefte van het kind niet wordt verminderd, maar de draagkracht van de ouder wordt verhoogd. Het bestaan van de bedoelde regelingen laat voorts onverlet, zo overweegt de Hoge Raad, dat het aan de ouders is om in de behoefte van hun kind te voorzien. Het is derhalve aan de ouder om in de behoefte van hun kind te voorzien.

Ofschoon de Hoge Raad in zijn uitspraak slechts antwoorden heeft gegeven over de toepassing van de richtlijn van de Expertgroep Alimentatienormen kan worden verwacht dat in soortgelijke gevallen de rechtbanken en gerechtshoven de uitspraak van de Hoge Raad zal volgen.

Indien u in de veronderstelling verkeert dat deze uitspraak gevolgen heeft voor de door u te betalen of te ontvangen alimentatie neem dan gerust contact op voor advies.

Lees hier de volledige uitspraak van de Hoge Raad

Stel een vraag aan een van onze medewerkers via WhatsApp door op onderstaande link te klikken:

Chat met ons via WhatsApp