Monthly Archives

juni 2018

Wetsvoorstel herziening partneralimentatie

By Nieuws

Het gewijzigde wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de partneralimentatie is op 11 juni 2018 door leden van de Tweede Kamer ingediend. De boodschap is helder: het recht op partneralimentatie moet worden verkort! In de kern komt de voorgestelde regeling nu op het volgende neer. De maximale termijn waarover partneralimentatie verschuldigd is, wordt verlaagd van twaalf naar vijf jaar. Er zijn twee uitzonderingen op deze hoofdregel: Huwelijken die langer dan 15 jaar hebben geduurd, waarbij de alimentatiegerechtigde (de ontvanger) ten hoogste tien jaren jonger is dan de toepasselijke AOW- leeftijd, kan de partneralimentatie maximaal tien jaar duren (tot het bereiken van de AOW-leeftijd). Huwelijken met kinderen onder de 12 jaar; In dat geval blijft de maximale duur van partneralimentatie twaalf jaar. Via deze link kunt u de uitgebreide toelichting door de initiatiefnemers (PVDA,VVD en D66)  op het wetsvoorstel lezen. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34231/kst-34231-9?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4

Lees verder