Monthly Archives

oktober 2015

De Hoge Raad beslist: “Kindgebonden budget vermindert niet behoefte aan kinderalimentatie

By Nieuws

Het was een roerige tijd binnen de familierechtpraktijk. De aanleiding hiervoor was een aanbeveling ter zake het kindgebonden budget, welke was gedaan door de Expertgroep Alimentatienormen. De aanbeveling hield in dat het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande ouderkop geheel in mindering moest worden gebracht op de behoefte van het kind. De ouders droegen naar rato van hun draagkracht bij in de behoefte. Dit leidde er toe dat er vaak een lagere behoefte resteerde. In sommige gevallen dekte het kindgebonden budget de gehele behoefte! Dit had weer tot gevolg dat er geen of een stuk minder kinderalimentatie werd betaald. Het zal duidelijk zijn dat er flink is gediscussieerd over de vraag of deze aanbeveling redelijk was en in de praktijk leidde tot rechtsonzekerheid. Op 09 oktober 2015 is daar een einde aangekomen. De Hoge Raad heeft op voormelde datum antwoord gegeven op de prejudiciele vragen van het Gerechtshof Den Haag. De kern van de vragen van het Hof betrof de wijze waarop het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop in aanmerking diende te worden genomen bij de berekening van de kinderalimentatie. De Hoge Raad heeft beslist dat het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop niet in aanmerking dient…

Lees verder

Stel een vraag aan een van onze medewerkers via WhatsApp door op onderstaande link te klikken:

Chat met ons via WhatsApp